Material som kan vara intressant för dig


På lika villkor - Jämställdhet genom livet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SYV

Entreprenörskap - En praktisk handbok Årskurs: Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Samhällskunskap, SYV, Ämnesövergripande

Informationsfolder för barn och ungdomar som bor på ungdomshem Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Spillosoferna - ett material om Corona

  • Koppling till läroplan: LGR11

Corona

Corona-materialet omfattar färdiga arbetspass med fakta, filmer och musik samt en löpande digital handledning som ger dig som lärare stöd att möta barnen i de komplexa och globala frågor som är högaktuella just nu. Barnens tankar, erfarenheter och frågor är utgångspunkten i åtta arbetspass á ca 60 min där praktiska moment ingår.

Spillosoferna är ett ämnesövergripande och kreativt läromedel i hållbar utveckling som utgår från de Globala målen. Corona-materialet har en tydlig koppling till Globalt mål 3, God hälsa och välbefinnande och till mål 9, Innovationer, infrastruktur och hållbar industri och visar hur digitalisering och uppfinningsrikedom utgör två viktiga parametrar under pandemin.

  • Ämne Biologi, Entreprenörskap, Hem- och konsumentkunskap, Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6
  • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Spillosoferna
  • Externt material