Material som kan vara intressant för dig


Är glada grisar godare? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Delaktighet för lärande Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Lektion om brottsutvecklingen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Stödja och styra - om bedömning av yngre barn

I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling.

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barn och elevers kunskaper och förmågor.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material