Material som kan vara intressant för dig


Ett roligt och viktigt jobb Årskurs: 4-6 Ämne: SYV

Innan du laddar ner Ett roligt och viktigt jobb så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Tema: Olikheter

Innan du laddar ner Tema: Olikheter så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Det här är ett urval program från urskola.se som belyser olikheter ur olika perspektiv och passar när du ska jobba med värdegrund i gruppen eller klassen.

Du kan till exempel visa hur det kan vara att ha ett syskon med Downs syndrom, olika sätt att hantera när en kompis blir retad på grund av olikhet och hur det kan kännas att ha ett annorlunda namn än sina kompisar.

Programmen är tänkta för åk F-3 i första hand men flera av dem fungerar även i förskolan. QR-koderna leder till en barnanpassad miljö där det inte går att klicka sig vidare till något innehåll för vuxna. QR-koderna fungerar så länge respektive program finns tillgänligt på urskola.se.

Ladda ner pdf:en med QR-koderna här på sidan.

Läroplan för grundskolan (LGR11)

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse."

"Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara."

"Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer." (Samhällskunskap)

Läroplan för förskoleklassen

"Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara."

Läroplan för förskolan

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. "

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna"
  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
  • Tema Barns rättigheter, Likabehandling
  • Avsändare UR Skola
  • PDF-fil