Material som kan vara intressant för digTorkan i Sverige 2018 Årskurs: 7-9 Ämne: Geografi, Svenska

Innan du laddar ner Torkan i Sverige 2018 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Övning "Säsongen styr" Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, SO, Svenska

Innan du laddar ner Övning "Säsongen styr" så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Undervisa för en hållbar framtid!

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR11

Hållbarhetsfrågorna är mer brännande än någonsin och skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna en ökad handlingskompetens för att leva i värld i ständig förändring.

Världsnaturfonden WWF har ett stort antal undervisningsmaterial inom flera områden som hjälper dig som lärare att planera och genomföra lärande för hållbar utveckling. Exempel på områden är biologisk mångfald, kreativitet, mat och hållbar stadsutveckling. Materialen är ämnesövergripande och kopplade till skolans läroplaner och i flera fall även till de globala målen i Agenda 2030.

Du hittar både kortare övningar för enstaka lektioner och längre undervisningsteman anpassade till allt från förskolan till gymnasiet. På sidan finns fakta och material både för dig som lärare och för dina elever.

  • Ämne Bild, Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott & Hälsa, Kemi, Matematik, Religion, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare WWF
  • Externt material