Material som kan vara intressant för digUtbildningspaket på engelska Årskurs: 7-9 Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Gå säkert även på vintern Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Svenska

Undervisa för en hållbar framtid!

  • Koppling till läroplan: LGR11

Hållbarhetsfrågorna är mer brännande än någonsin och skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna en ökad handlingskompetens för att leva i värld i ständig förändring.

Världsnaturfonden WWF har ett stort antal undervisningsmaterial inom flera områden som hjälper dig som lärare att planera och genomföra lärande för hållbar utveckling. Exempel på områden är biologisk mångfald, kreativitet, mat och hållbar stadsutveckling. Materialen är ämnesövergripande och kopplade till skolans läroplaner och i flera fall även till de globala målen i Agenda 2030.

Du hittar både kortare övningar för enstaka lektioner och längre undervisningsteman anpassade till allt från förskolan till gymnasiet. På sidan finns fakta och material både för dig som lärare och för dina elever.

  • Ämne Bild, Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott & Hälsa, Kemi, Matematik, Religion, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare WWF
  • Externt material