Material som kan vara intressant för dig


Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Lektion 09: Migration påverkar alla Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Hållbar energi för alla – Mål 7 Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Teknik

Utbildningspaket på Arabiska

  • Koppling till läroplan: LGR11

Vi på WorldSkills Sweden har samlat ihop vårt mest populära skolmaterial och översatt dem till arabiska. Det är material som lärare eller syvare kan använda i sin undervisning och vägledning med arabisktalande.

Med vårt utbildningspaket får du som arbetar i grundskolan ett lättarbetat underlag för att integrera studie- och yrkesvägledning med inriktning på praktiska yrken och yrkesutbildning.

I skolmaterialpaketet finner du följande material på arabiska:

  • Olika yrkens roll i samhället (Koppling till läroplan: LGR11)

I den här lektionen får ni prata om betydelsen av olika yrken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära mer om vissa av dessa yrken. Eleverna får ta reda på vilka yrken som finns inom olika områden och vilka utbildningsvägar som leder dit.

Ladda ner lektionen här


  • Myter om gymnasievalet (Koppling till läroplan: LGR11)

I den här lektionen får ni prata om de vanligaste myterna kring gymnasieutbildning och gymnasievalet. Genom att diskutera de vanligaste gymnasiemyterna får eleverna en bättre bild av yrkesutbildningar. Lektionen avslutas med att eleverna får skapa reklam för att välja yrkesprogram på gymnasiet.

Ladda ner lektionen här


  • Inför prao och praktik (Koppling till läroplan: LGR11)

Med den här lektionen får ni stöd för att ta vara på erfarenheter från prao och praktik i skolarbetet. Eleverna får förbereda, skriva dagbok om, och följa upp erfarenheterna från vistelsen ute på företag.

Ladda ner lektionen här


  • Ordlista

I denna ordlista finner du de vanligaste begreppen kring utbildning, gymnasieval och yrkesutbildning översatta till arabiska.

Klicka här för att komma till ordlistan


  • Ämne SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9
  • Tema Framtidens yrken
  • Avsändare WorldSkills Sweden
  • Externt material