Material som kan vara intressant för dig


Stå upp, tänk själv! Årskurs: Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Grönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Den svenska modellen. Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Utvärdering av metoder mot mobbning

En kunskapsöversikt som diskuterar olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning.

Kunskapsöversikten ger en unik bild eftersom den omfattar flera program samtidigt och följer individens utsatthet över tid.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Likabehandling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material