Material som kan vara intressant för dig


Film "Castingen" Årskurs: 7-9 Ämne: Ämnesövergripande

Ät fisk så blir du smart! Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO

Re-agera Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Vad säger forskningen om ANDT -undervisningen

En "praktiknära litteraturgenomgång” som sätter fokus på forskning om grund- och gymnasieskolans undervisning inom ANDT. 

Vad säger forskningen om ANDT-undervisningen - en undervisning som ibland har blivit ifrågasatt? Skolverket gav Linnéuniversitetet i uppdrag att göra en ”praktiknära litteraturgenomgång” som sätter fokus på forskning om grund- och gymnasieskolans undervisning, men också de faktorer som visat sig vara av betydelse för ett minskat bruk av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil