Material som kan vara intressant för dig


Max 18 för 4-6 Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO, SO, Svenska

Trafik & alkohol Årskurs: Gymnasiet Ämne: Fordons- och transportbranschen, Svenska

Peppy Pals School - Digitalt läromedel för värdegrundsarbetet Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, Särskola Ämne: Engelska, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Vägen till allmän och lika rösträtt

  • Koppling till läroplan: LGY11

Ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om Sveriges väg till allmän och lika rösträtt. Genom arkivmaterial får eleverna djupare insikt i hur kampen fördes och vilka argument som användes.

Workshopen består av en omröstning och tre gruppövningar med lärarledd genomgång efter varje moment. Tidsåtgången är cirka 90 minuter.

Arkivhandlingarna i workshop kommer i första hand från Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv. Kontakta gärna ett arkiv på din ort om du vill skapa en lokal koppling till materialet.

  • Ämne Historia, Samhällskunskap, SO
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Demokrati, Genus & Jämställdhet
  • Avsändare Demokrati100.se
  • Externt material