Material som kan vara intressant för dig


Barnkonventionen. Lättläst version. Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska

Lektion 10: En rättvis fördelning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska

Ingen tid att förlora Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Företagsekonomi, Naturkunskap, Samhällskunskap

Vänliga Veckan

 • Koppling till läroplan: LGR11

Om några veckor, vecka 7, är det Vänliga Veckan. En vecka där vi uppmanas att vara extra snälla mot varandra.

Veckan startades av Läkarmissionens grundare redan 1946, och sedan några år tillbaka tar Läkarmissionen varje år fram ett tema för årets vecka. I år är det att ”visa vänlighet mot någon som inte tycker som du”.

Det kan ju handla om allt från stort till smått – så väl för vuxna som för barn. Kanske uppmana politiker till en schyst debatt nu i valåret, göra något gemensamt ihop med motståndarlaget i fotboll. Eller varför inte bjuda hem en klasskompis man inte lekt med tidigare.

I år har Läkarmissionen tagit fram ett skolmaterial för Vänliga Veckan, som du kan använda dig av i din undervisning. Materialet vänder sig till åk 1-6 och är kopplat till målen i läroplanen om ”Normer och värden”.

Besök gärna Läkarmissionens webbplats för att läsa mer: https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/vanliga-veckan/

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

 • respekterar andra människors egenvärde,

 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Centralt innehåll - Samhällskunskap årskurs 1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Centralt innehåll - Religionskunskap årskurs 4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Ämne Religion, Samhällskunskap
 • Årskurs 1-3, 4-6
 • Avsändare Läkarmissionen
 • PDF-fil