Material som kan vara intressant för dig


Bjud på en miljösmart fruktsallad Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Svenska

Sju idéer för gymnasiearbeten om hållbarhet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Gymnasiearbetet

Lyssna på oss! Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Vår stad 2030

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Projektet Vår stad 2030 har tagits fram av Världsnaturfonden WWF. Projektet är ämnesövergripande och syftar till att ge elever handlingsberedskap i omställningen till ett hållbart samhälle.

En av huvudpoängerna är det utåtriktade arbetssättet. Projektet avslutas med att eleverna, inför representanter för kommunen och näringslivet, presenterar sin vision för hur den egna staden närmar sig hållbarhet år 2030. Projektet riktar sig till elever i gymnasiet och i grundskolans högre årskurser.

Vår stad 2030 i undervisningen

 • Arbetet är anpassat till skolans uppdrag inom lärande för hållbar utveckling.
 • Arbetssättet främjar entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser.
 • Projektet utgår från aktuella utmaningar i samhället.
 • Arbetet är utåtriktat och verklighetsförankrat, vilket höjer elevernas motivation.
 • Eleverna bidrar till kommunens arbete med hållbar utveckling.
 • Redovisningen synliggör det kommunala klimatarbetet för många medborgare.
 • Eleverna får erfarenhet och kunskap som ökar förmågan att agera för hållbar utveckling.

Elever, lärare, samhälle, allmänhet – alla vinner!

Ladda ner lärarhandledningen här på sidan. Gå sedan till projektets sida på WWF:s webbplats genom att klicka här.

 • Ämne Ämnesövergripande
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare WWF
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner lärarhandledningen här på sidan
 • Klicka på länken som tar dig till Vår stad 2030 på WWF:s webbplats