Material som kan vara intressant för dig


Skolans utemiljö Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, SO, Svenska

Min film om vilda bin Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Bild, Biologi, Slöjd, Svenska

Stoppa Energitjuvarna! Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: NO, SO, Teknik, Ämnesövergripande

Växtnäring och miljöpåverkan

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna fundera på vilka näringsämnen som är nödvändiga för växter och varför till exempel kväve kan vara skadligt för naturen om det hamnar på fel platser. Uppgiften blir att göra en presentation om hur jordbrukaren ger näring åt åkermarken.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Kemi

7-9

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ämne Kemi
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.