Material som kan vara intressant för dig


Sexuella trakasserier Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO

Energifallet – Vad är växthuseffekten? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Tema. Sex & statistik för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska

Veckans matsedel

 • Koppling till läroplan: LGR11

Eleverna får arbeta med tallriksmodellen och lära sig mer om hur man får i sig tillräckligt av näringsämnen och vikten av att äta en bra lunch i skolan.

När eleverna lärt sig vad vi behöver äta för att orka får de komponera sin egen veckomatsedel med luncher enligt tallriksmodellen. Därefter föreslås en insats för elevinflytande, där klassen gemensamt arbetar för att påverka skolans veckomatsedel.

Kopplingar till kurs- och läroplan (ämnen, centralt innehåll):
Hem- och konsumentkunskap:
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider.
Samhällskunskap:
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
Elevinflytande:
 • Att vara med och planera och utforma skolmaten kan vara en del av det inflytande som elever kan ha i skolan.
 • Ämne Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6
 • Tema Hälsa & Mat
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Förbered eleverna och gå igenom tallriksmodellen för att få en förståelse för hur en bra lunchmåltid ser ut för att orka med en skoldag.
 • Använd elevmaterialet och låt eleverna utforma sina egna veckomatsedlar. Genomför gärna detta i två steg. I ett första steg gör eleverna matsedlar i smågrupper och i ett andra steg röstar alla på gruppernas matsedlar i helklass för att bestämma klassens veckomatsedel.
 • Diskussionsfrågor: Vilka fördelar finns det med att äta en bra skollunch? Vad händer om man slarvar med att äta frukost eller lunch?
 • Fördjupning: Arbeta för att påverka skolans veckomatsedel genom att lämna in klassens veckomatsedel till restaurangpersonalen, skolledning eller skolans matråd. Uppvakta gärna skolledningen och elevrådet för att driva igenom att eleverna får vara med och påverka skolrestaurangen på riktigt.
 • Exit ticket: Vilka saker gör att ni gärna äter i skolrestaurangen? Gör en lista över de ­anledningar ni kommer på. Hur kan eleverna få bättre inflytande över skolmaten?