Material som kan vara intressant för dig


Barnkonventionen. Lättläst version. Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska

Världens Barn - lärarhandledningar från UR Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Arbetsmaterial om EU-valet 2019 Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: SO, Svenska, Svenska som andraspråk, Ämnesövergripande

Veckans matsedel

Innan du laddar ner Veckans matsedel så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Eleverna får arbeta med tallriksmodellen och lära sig mer om hur man får i sig tillräckligt av näringsämnen och vikten av att äta en bra lunch i skolan.

När eleverna lärt sig vad vi behöver äta för att orka får de komponera sin egen veckomatsedel med luncher enligt tallriksmodellen. Därefter föreslås en insats för elevinflytande, där klassen gemensamt arbetar för att påverka skolans veckomatsedel.

Kopplingar till kurs- och läroplan (ämnen, centralt innehåll):
Hem- och konsumentkunskap:
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider.
Samhällskunskap:
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
Elevinflytande:
 • Att vara med och planera och utforma skolmaten kan vara en del av det inflytande som elever kan ha i skolan.
 • Ämne Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6
 • Tema Hälsa & Mat
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Förbered eleverna och gå igenom tallriksmodellen för att få en förståelse för hur en bra lunchmåltid ser ut för att orka med en skoldag.
 • Använd elevmaterialet och låt eleverna utforma sina egna veckomatsedlar. Genomför gärna detta i två steg. I ett första steg gör eleverna matsedlar i smågrupper och i ett andra steg röstar alla på gruppernas matsedlar i helklass för att bestämma klassens veckomatsedel.
 • Diskussionsfrågor: Vilka fördelar finns det med att äta en bra skollunch? Vad händer om man slarvar med att äta frukost eller lunch?
 • Fördjupning: Arbeta för att påverka skolans veckomatsedel genom att lämna in klassens veckomatsedel till restaurangpersonalen, skolledning eller skolans matråd. Uppvakta gärna skolledningen och elevrådet för att driva igenom att eleverna får vara med och påverka skolrestaurangen på riktigt.
 • Exit ticket: Vilka saker gör att ni gärna äter i skolrestaurangen? Gör en lista över de ­anledningar ni kommer på. Hur kan eleverna få bättre inflytande över skolmaten?