Material som kan vara intressant för dig


KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi

Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerNovellsamling, utgåva 2010 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Novellsamling, utgåva 2010 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Vi & Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Polismuseets digitala utbildningsmaterial handlar om hatbrott, vilka konsekvenser de får för individer och för samhället i stort.

Vi och Dom – om hatbrott

Med det här materialet höjer dina elever sin kunskap om hatbrotten. Hur uppstår de? Hur kan de se ut? Och vad kan vi göra åt dem? Genom personliga berättelser, forskning, filmer och interaktiva övningar får eleverna flera perspektiv på dessa brott som hotar vår demokrati. Hur påverkar fördomar och diskriminering våra möjligheter att leva i trygghet? Hur gör vi skillnad?

Materialet består av ett utbildningsmaterial till eleverna, en tidslinje om hatbrottets historia samt en lärarhandledning. Allt textunderlag kan läsas digitalt eller skrivas ut. Allt material med filmer och ljudberättelser finns på Polismuseets webbplats som du kommer till när du klickat på den gröna knappen här på sidan.

Materialet är framtaget tillsammans med polisen.


Centralt innehåll (exempel)

Årskurs 7-9

Historia

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Gymnasiet

Samhällskunskap 1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Ämne Gymnasiearbetet, Historia, Juridik, Kriminologi, Samhällskunskap, SO, Sociologi, Vardagsaktiviteter
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Likabehandling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Polismuseet och Polismyndigheten
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Gå till sidan med allt material genom att klicka på gröna knappen här på sidan.
 • Ladda sedan ner lärarhandledning, utbildningsmaterialet och tidslinjen genom att klicka på länkarna på den sidan.

 • Jobba med materialet i klassrummet och kombinera gärna med besök på utställningen på Polismuseet.