Material som kan vara intressant för dig


Unga Direkt - I skrift Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Unga Direkt - I skrift så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Resistenta bakterier, ett hot på semestern? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Resistenta bakterier, ett hot på semestern? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Quiz - Utmana fattigdomen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Vi & Dom - pedagogiskt material om hatbrott

Innan du laddar ner Vi & Dom - pedagogiskt material om hatbrott så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i VI och DOM, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?
Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet

Pedagogiskt arbetsmaterial

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Klicka här för att ladda ner pedagogiskt arbetsmaterial för eleverna


Lärarhandledning till pedagogiska arbetsmaterialet

Använd gärna lärarhandledningen som underlag i dessa diskussioner.

Ladda ner den genom att ange din epostadress och klicka på den gröna knappen här på sidan.

Nu och då - och sen?

Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer som på olika sätt har med mänskliga rättigheter att göra. Den visar också hur saker förändras med tiden.
Tidslinjen är framtagen för "VI & DOM – en utställning om hatbrott" som finns på Polismuseet.

Klicka här för att ladda ner tidslinjen

Centralt innehåll

Årskurs 7-9

Historia

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Gymnasiet

Samhällskunskap1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Ämne Historia, Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Likabehandling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Polismuseet
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner lärarhandledningen genom att ange din epostadress och klicka på gröna knappen här på sidan.
 • Ladda ner arbetsmaterialet och tidslinjen genom att klicka på länkarna i materialbeskrivningen här på sidan.
 • Jobba med materialet i klassrummet och kombinera gärna med besök på utställningen på Polismuseet.