Material som kan vara intressant för dig

Vi & Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Polismuseets digitala utbildningsmaterial handlar om hatbrott, vilka konsekvenser de får för individer och för samhället i stort.

Vi och Dom – om hatbrott

Med det här materialet höjer dina elever sin kunskap om hatbrotten. Hur uppstår de? Hur kan de se ut? Och vad kan vi göra åt dem? Genom personliga berättelser, forskning, filmer och interaktiva övningar får eleverna flera perspektiv på dessa brott som hotar vår demokrati. Hur påverkar fördomar och diskriminering våra möjligheter att leva i trygghet? Hur gör vi skillnad?

Materialet består av ett utbildningsmaterial till eleverna, en tidslinje om hatbrottets historia samt en lärarhandledning. Allt textunderlag kan läsas digitalt eller skrivas ut. Allt material med filmer och ljudberättelser finns på Polismuseets webbplats som du kommer till när du klickat på den gröna knappen här på sidan.

Materialet är framtaget tillsammans med polisen.


Centralt innehåll (exempel)

Årskurs 7-9

Historia

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Gymnasiet

Samhällskunskap 1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Ämne Gymnasiearbetet, Historia, Juridik, Kriminologi, Samhällskunskap, SO, Sociologi, Vardagsaktiviteter
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Likabehandling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Polismuseet och Polismyndigheten
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Gå till sidan med allt material genom att klicka på gröna knappen här på sidan.
 • Ladda sedan ner lärarhandledning, utbildningsmaterialet och tidslinjen genom att klicka på länkarna på den sidan.

 • Jobba med materialet i klassrummet och kombinera gärna med besök på utställningen på Polismuseet.