Material som kan vara intressant för dig


Tema: Olikheter Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Ämnesövergripande

SGU/Geologisk - för dig som skolledare Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande


Vi ska ses igen, Sanam - ett seriehäfte i klassuppsättning

  • Koppling till läroplan: LGR11

DETTA MATERIAL ÄR TYVÄRR SLUT!

Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam gestaltar den långa och farliga flykt som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan till Sverige. Den finns i en engelsk och en svensk version.

Berättelsen bygger på verkliga delar ur ensamkommande ungas historier samt rapporten Voices of Afghan Children – intervjuer som UNHCR har gjort med 42 ungdomar som ensamma flytt från Afghanistan till Sverige.

Serien ingår i projektet Hej Sverige, ett utbildningsprojekt framtaget av Stiftelsen Friends och UNHCR, som vill förändra negativa attityder om barn och unga som söker asyl i Sverige.

Materialet stöttar skolans demokratiuppdrag och att främja integration. Det bearbetar existentiella frågor om att vara ny i en grupp, att ha olika bakgrund och erfarenhet, samt hur en grupp kan ta emot nya elever.

Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam och till filmen Krigsduvor finns även på www.hejsverige.nu. I handledningen finns underlag för att jobba med klassen gällande frågor om fördomar, identitet och att vara ny. Handledningen utgår från det centrala innehållet från Lgr 11 i SO-ämnen, moderna språk och bild. Genom övningarna får eleverna öva och utveckla t ex att analysera orsak och konsekvens, reflektera över olika perspektiv, diskutera olika åsikter och lösningar, hitta samband och arbeta källkritiskt.

Ladda ner lärarhandledningen här

Levereras i klassuppsättningar om 30 ex. Du kan beställa max 6 klassuppsättningar.

  • Ämne Bild, Moderna språk, SO
  • Årskurs 7-9
  • Tema Barns rättigheter, Demokrati, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Friends
  • Externt material