Material som kan vara intressant för dig


Hållbarhet på schemat Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Ämnesövergripande

Jag vill säga något 9-13 år. Epub Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Vackra illustrationer om svensk matproduktion av Linn Warme Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola, Vuxenutbildning Ämne: Ämnesövergripande

Webbinarium om modernt och effektivt hälsofrämjande arbete

Webbinariet är gratis och syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt förebyggande inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund. Webbinariet genomfördes i samarbete med Elevhälsan och “Prata om alkohol”. Målgruppen för webbinariet är lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.

Längd: ca 1 timme

Se hela webbinariet här

Kort om om Prata om alkohol
Prata Om Alkohols skolmetoder bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Grunden i det förebyggande arbetet är att klasser under läsåret har ”Prata om Alkohol-lektioner” inflätade i skolans årshjul. Lektionerna är kopplade till kursplaner och det finns utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

Samtliga material är digitala och kostnadsfria. Här nedanför hittar du Prata Om Alkohols grundmetod som nyligen utvärderats i en treårig vetenskaplig studie.

Gå till Prata om alkohols webbplats

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Webbinarier
  • Avsändare Prata Om Alkohol
  • Externt material