Flerspråkighetsplanscher för förskolan

Publicerat 8 nov 2019

Här finns planscher för förskolan som stöd för dig som har flerspråkiga barn på din avdelning. Du kan sätta upp planscherna på väggen som kommunikationsstöd eller skriva ut dem i mindre format och göra en nyckelring med kort. Översättningarna är skrivna med svenska bokstäver för att underlätta uttalet.

Flerspråkighets-planscherna hjälper pedagogen att nå fram till alla barn genom olika kommunikationssätt (bilder, tecken och modersmål). Både pedagog och barn kan ta hjälp av bilderna i stunden i ett pågående samtal för att tillgängliggöra materialet i barnens lärmiljöer. Det finns bland annat planscher för ateljén, hallen och måltiden.

Flerspråkighetsplanscher

Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och samlat in översättningar från vårdnadshavare. Widgitsymboler används med tillstånd av Symbolbruket | Hargdata. www.symbolbruket.se. Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Planscherna finns här på webbplatsen Pedagog Värmland.