UNICEF besöker Albanien inför Operation Dagsverke

Publicerat 23 april 2018

Under en vecka i mars fick jag chansen att åka på en fältresa med UNICEF till Albanien. Syftet med resan var att samla inspiration och information inför skolkampanjen Operation Dagsverke. En skolkampanj som går ut på att elever i Sverige pratar om barns rättigheter och samtidigt samlar in pengar till barn i andra länders utbildningsprogram. I år röstades Albanien fram och utbildningsprogrammet gäller våld mot barn i skolan.

Albanien är ett vackert land som tidigare varit stängt för omvärlden på grund av det kommunistiska styret. Idag är Albanien en ung demokrati och regeringen jobbar regelbundet med att förbättra landets position på den globala marknaden och medborgarnas förutsättningar för ett rikare liv. Den hetaste diskussionen just nu är det eventuella medborgarskapet i EU som kan öppna många dörrar inom utrikespolitiken och förbättra levnadsvillkoren för många.

Vi börjar vår resa i huvudstaden Tirana. Det är jag och en till volontär, tre anställda från UNICEF Sverige och ett filmteam. Personligen vet jag inte vad jag ska förvänta mig av denna resa. Allt jag vet är att vi ska besöka skolor och se hur de arbetar för att förebygga och förhindra våld mot barn.

Under resans gång besöker vi skolor i Tirana men också i staden Rrëshen i norra Albanien och i staden Berat i södra Albanien. Alla skolor ser olika ut. Det enda de egentligen har gemensamt är att de aktivt arbetar med att förebygga och förhindra våld mot barn i skolan. I Albanien finns det en historia av att våld mot barn förekommer och det är ett accepterat sätt att disciplinera även om det numera bryter mot lagen. Lärarna berättar för oss att det var så de själva blev uppfostrade och det är ett beteende som lever vidare från generation till generation. En tjänsteperson från socialtjänsten som vi möter, berättar att hon en gång frågat en skolklass hur många av dem som hade blivit slagna eller utsatta för våld i skolan eller hemmet. Alla barn i skolklassen räckte upp handen. En stor del av problematiken är tyvärr att barnen inte bara utsätts för våld i skolan utan också hemma. Som sagt så är det socialt accepterat att slå sina barn, samtidigt som det är en privat angelägenhet som grannen eller bekanta helst inte lägger sig i. UNICEF i Albanien arbetar mycket med att ändra attityden och uppfattningen av våld. Bland annat genom att utbilda lärare och föräldrar så de vet hur de ska hantera situationer utan att använda våld, men också genom att lära barnen om deras rättigheter och om vad som definieras som våld.

Unicef i Albanien

Efter att lärarna har fått utbildning av UNICEF har de också insett hur viktigt det är att arbeta tillsammans för barnens bästa. De organiserar till exempel möten med föräldrarna där de dricker kaffe och pratar med varandra om barnens situation i skolan och hemmet. De berättar för föräldrarna hur viktigt det är att inte slå barnen och lärarna berättar för oss hur fler föräldrar börjar förstå och de samarbetar nu för att lösa situationerna på andra sätt. De berättade också hur barnen har fått en större förståelse för sina rättigheter och att de till och med är trygga i att använda det som argument mot lärarna.

Vi fick med oss en fråga från skoleleverna i Sverige innan vi åkte där de frågar om barnen i Albanien är rädda för att gå till skolan? Det är svårt att svara på den frågan men för till mig var det ingen som sa att de var rädda, utan tyckte om att gå i skolan. En annan fråga vi fick med oss från Sverige var om barnen får mat i skolan? Svaret på den frågan är nej. Eleverna slutar skolan cirka 13:00 varje dag så många går hem och äter. Barnen i Albanien skiljer sig inte så mycket från barnen i Sverige. De flesta vill bli fotbollsproffs när de blir stora och gillar mer att umgås med sina vänner än att göra läxorna.

Det bästa med Albanien var att få träffa alla barn. Att se de yngsta elevernas nyfikna ögon när vi kom in i deras klassrum och höra deras skratt när fyra stycken tokiga svenskar ställde sig framför alla och dansade “huvud axlar knä och tå” var absolut höjdpunkterna.

När jag lämnade Albanien och kom hem till Sverige kände jag mig ganska tom och har haft svårt att sätta ord på mina upplevelser där. Men Albanien är ett land som har extrem potential och motivation för utveckling. Regeringen börjar ändra lagstadgar för att anpassa sig efter EU standard vilket förhoppningsvis leder till en bättre situation för folket men framförallt för barnen.

Jag hoppas att årets Operation Dagsverke kommer att få många skolor och elever att vilja vara med och engagera sig. Alla dagsverken tillsammans gör verkligen stor skillnad för barnens skolsituation i Albanien.

Julia Söderman Fariña, barnrättsinformatör, frivilliggruppen Stockholm, UNICEF Sverige.