Material som kan vara intressant för dig


Framtidens fordon Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik

Innan du laddar ner Framtidens fordon så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Lär om vaccin genom att låta eleverna spela Minecraft: Education Edition

Innan du laddar ner Lär om vaccin genom att låta eleverna spela Minecraft: Education Edition så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR22

I världen Virus och vacciner från Minecraft: Education Edition, lär sig elever att utforska vetenskapen bakom det mänskliga immunsystemet samt hur vaccin hjälper till att förebygga sjukdomar. Utbildningen syftar till att främja elevernas kunskap och förståelse för den mänskliga kroppen. Här finns också förslag på diskussionsämnen att ta upp i klassen.

I spelet engageras eleverna genom att de ”transporteras” till en virtuell människokropp.
Där träffar de på virus som de med hjälp av forskaren ska bekämpa med vaccin. På så sätt stärks elevernas kunskap och förståelse för vad virus är och hur vaccin fungerar. Det här är en klassrumsaktivitet som inte bara är utbildande utan också ger eleverna en rolig stund. Lärandet sker genom STEM-teknologin (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Spelet är framtaget av Microsoft.

Under grundskoletiden erbjuds elever vaccinationer mot olika sjukdomar, t.ex HPV-vaccin i årskurs 5. I samband med dessa tillfällen är denna utbildning utmärkt att genomföra i samarbete med skolsköterskan. Här finns material och information för elevhälsans personal, specifikt skolsköterskan - https://vaccinutbildning.se/

Ladda ner PDF:en och använd som underlag för ert arbete. Här finns information, frågor och stöd för hur du kan använda Minecraft: Education Edition i din undervisning.

Titta gärna på detta webbinarium som visar hur du kan lära eleverna om virus och vacciner på ett kul och effektivt sätt.

Biologi

Syfte: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen och människokroppen samt ge dem förutsättningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband.

Centralt innehåll åk 4-6:
Kropp och hälsa - Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen. Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Samhällskunskap
Syfte: Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund.

Centralt innehåll åk 4-6:
Samhällsresurser och fördelning

  • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Granskning av samhällsfrågor

  • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

  • Ämne Biologi, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6
  • Tema Hälsa & Mat
  • Avsändare MSD Sweden AB
  • PDF-fil