Material som kan vara intressant för dig


Forskning för klassrummet Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

ANDT - inventering, analys och behov Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Energifallet – Vad är växthuseffekten? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Quiz om grönsaker

Testa elevernas kunskaper om bondens arbete, djuren på gården och olika sädeslag.

  • Ämne Biologi, Samhällskunskap
  • Årskurs 4-6
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare LRF - Bonden i Skolan
  • Externt material