Material som kan vara intressant för dig


Den hållbara skolan Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Kemi, Teknik

Innan du laddar ner Den hållbara skolan så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerKLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi

Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Tema: Våren

Innan du laddar ner Tema: Våren så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: Lpfö98

Se olika filmer om våren från UR Skola tillsammans med barnen.

QR-koderna i pdf:en som du laddar ner här på sidan leder till ett antal välgjorda filmer om våren. Använd gärna materialet som utgångspunkt för att själva gå ut i naturen upptäcka den.

Det här är ett urval program från urskola.se för förskolan. QR-koderna leder till en barnanpassad miljö där det inte går att klicka sig vidare till något innehåll för vuxna. QR-koderna fungerar så länge respektive program finns tillgängligt på urskola.se.

Läroplan för förskolan

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen."

Läroplan för förskoleklassen

"Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden."

"Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. "

"Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter."

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass
  • Tema Övrigt
  • Avsändare UR Skola
  • PDF-fil