Material som kan vara intressant för dig


Så arbetar riksdagen med EU Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: SO

The worst summer ever - klassuppsättning Årskurs: Gymnasiet, Gymnasiesärskola Ämne: Biologi, Engelska, Samhällskunskap, SFI, Svenska, Svenska som andraspråk, Vård och omsorg, Ämnesövergripande

Säkerhet på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Yrke och utbildning – lärarhandledningsmaterial

Innan du laddar ner Yrke och utbildning – lärarhandledningsmaterial så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Den här lärarhandledningen vänder sig till lärare och har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. För att detta ska bli en naturlig del av undervisningen har samtliga övningar tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

Genom att arbeta med övningarna som presenteras i lärarhandledningen hjälper du som lärare eleverna att:

 • bli mer medvetna om sig själva
 • bli mer medvetna om olika valalternativ både vad gäller utbildningar och yrken
 • bli mer medvetna om relationen mellan sig själva och olika valalternativ
 • lära sig fatta beslut
 • lära sig genomföra sina beslut.

Använd gärna detta material tillsammans med "Framtidskartor" som du hittar nedan.

 • Ämne SFI, Ämnesövergripande
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning
 • Tema Framtidens yrken
 • Avsändare WorldSkills Sweden
 • PDF-fil