Hur kan du som pedagog motverka machokultur i ditt klassrum?

Publicerat 20 april 2020.

Att män visar känslor har allt för länge tolkats som ett tecken på svaghet. Något som är helt orimligt och som dessutom kan vara skadligt för både män och kvinnor. Pojkar lär sig från ung ålder att hålla tillbaka sina känslor, vilket kan resultera i psykisk ohälsa eller till och med att unga män begår självmord.

Det som kallas machokultur är egentligen en samling av normer om hur killar och män förväntas vara. En norm är att killar inte ska visa känslor och en annan är att aggressivitet i vissa situationer är del av mansidealet. Kort och gott är det förlegade normer som har många olyckliga effekter, som exempelvis negativt grupptryck i killgäng samt att kvinnor blir objektifierade. Om pojkar lär sig att de inte får visa känslor och att våld är okej, då finns det en ofrånkomlig risk att våld blir ett utlopp av förtryckta känslor. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att inte låta machokulturen stå oemotsagd.

Så hur kan du som pedagog motverka machokulturen både i och utanför ditt klassrum? Att prata känslor med eleverna redan i ung ålder kan vara avgörande. Målet är att ge eleverna verktyg att hantera och kommunicera sina känslor, och att påminna dem att det aldrig är en svaghet att visa sina känslor. Vad som däremot är en svaghet är att inte kunna hantera sina känslor, med risk att skada sig själv och sin omgivning. Genom ett aktivt arbete med både killar och tjejers känslor från en ung ålder kan du som pedagog minska machokulturen i framtiden.

Så hur gör man för att arbeta aktivt med känslor? En bra övning för att träna på att gestalta, känna igen och acceptera olika känslor kallas “Gå med en känsla”. Den går ut på att eleverna går från en sida av klassrummet till den andra med en specifik känsla.

  1. Du behöver två raka objekt (t.ex. pinnar eller bandyklubbor) som placeras fem meter ifrån varandra.
  2. Låt dina elever börja från ena sidan. Du ropar ut en känsla, exempelvis “glad”, “bister” eller “förbannad”.
  3. Eleverna ska då gå från ena sidan till den andra med den känslan.
  4. Diskutera i klassen efteråt. Hur ser man ut när man är “glad”, “bister” eller “förbannad”? Hur känns det i kroppen?

Det finns många lekfulla sätt prata om känslor. Om du behöver inspiration så kika gärna in på Peppy Pals School där det finns massvis med övningar helt utan kostnad.

Det är av största vikt är att prata om känslor. Vi måste kämpa för att pojkar, killar och män ska kunna prata om hur de mår och vad de känner utan rädsla för skam.

Om skribenten:

Peppy Pals är företaget bakom det första digitaliserade läromedlet för värdegrundsarbetet “Peppy Pals School”. De har också utvecklat en serie appar, böcker och filmer för familjer. Genom lek och humor lär de barn i åldrarna 2-8 år om EQ.

Peppy Pals arbetar aktivt för en förändring på internationell nivå tillsammans med OECD (som ansvarar för PISA-rapporterna). Målet är att göra EQ till ett ämne i skolan. Sedan 2018 stöds Peppy Pals av LEGO Ventures.