Skolutveckling

Att män visar känslor har allt för länge tolkats som ett tecken på svaghet. Något som är helt orimligt och som dessutom kan vara skadligt för både män och kvinnor. Pojkar lär sig från ung ålder att hålla tillbaka sina känslor, vilket kan resultera i psykisk ohälsa eller till och med att unga män begår självmord.

Läs mer »

Ingen pedagog i svensk skola år 2020 har kunnat missa att värdegrund är en väsentlig del av skolans uppdrag.

Läs mer »

Här finns planscher för förskolan som stöd för dig som har flerspråkiga barn på din avdelning.

Läs mer »

På Källebergsskolan valde vi HT 2017 att byta ut den tryckta matteboken mot det digitala läromedlet InterMatte, ett val som vi inte har ångrat en sekund.

Läs mer »

Så säkerställer du tryggheten i ditt klassrum med hjälp av värdegrund

Läs mer »

Vi har många elever med annat modersmål än svenska i skolan och de har lättare att ta till sig undervisningen om de får använda alla sina språk. Därför har Pedagog Värmland tagit fram en resurs som är ett stöd för flerspråkiga elever, lärare och studiehandledare på modersmål.

Läs mer »

Approximately, 12 months ago my journey begun on becoming an international school principal. I had been working for a good school in Australia and was looking for something different.

Läs mer »

Vi är generellt ganska duktiga på att anpassa vår undervisning till elever som behöver extra stöd för att klara godkänd nivå. Men de som behöver extra utmaningar är vi ofta inte lika vana att anpassa för. Och det är ju ingen lätt uppgift att undervisa på den nivå som passar var och en i klassrummet.

Läs mer »

Many years ago I was on a school excursion and I have often remembered an incident that occurred on the bus. A student, who will remain anonymous, was misbehaving and generally looking for attention from his peers.

Läs mer »

The area of performance psychology is a relatively new field which has started to gain prominence since branching off from the field of sports psychology.

Läs mer »
Sida